Uitleg vergoedingen fysiotherapie /handtherapie

Bij een NORMALE INDICATIE (niet chronisch, bijvoorbeeld klachten door overbelasting of
algemene spier- gewrichtsklachten)
Fysiotherapeutische behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
De vergoeding is afhankelijk van de polis die u afgesloten heeft. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan worden de behandelingen niet door de verzekering vergoed.

Bij een CHRONISCHE INDICATIE (bijvoorbeeld bij bepaalde operaties vermeld op de “lijst Borst”)
De eerste 20 behandelingen moeten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Indien de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering niet toereikend is, komen de volledige 20 behandelingen of een deel daarvan voor uw eigen rekening.

Voorbeeld 1:
U bent niet aanvullend verzekerd.
Behandeling 1 t/m 20                                                 voor eigen rekening (vanwege geen AV)
Behandeling 21 t/m einde behandeltraject                basisverzekering*
Conclusie:       Eerste 20 behandelingen zelf betalen

Voorbeeld 2:
U bent aanvullend verzekerd voor 14 behandelingen
Behandeling 1 t/m 14                                                  vanuit aanvullende verzekering
Behandeling 15 t/m 20                                                voor eigen rekening
Behandeling 21 t/m einde behandeltraject                basisverzekering*
Conclusie:       6 behandelingen zelf betalen

Voorbeeld 3:
U bent aanvullend verzekerd voor 27 behandelingen
Behandeling 1 t/m 20                                                 vanuit aanvullende verzekering
Behandeling 21 t/m einde behandeltraject                basisverzekering*
In dit geval blijven er dus 7 behandelingen in uw aanvullende verzekering over.
Conclusie:       Alles wordt vergoed vanuit uw aanvullende en basis verzekering

LET OP
In alle genoemde voorbeelden gaan wij er vanuit dat u eerder dit jaar nog geen behandelingen uit uw aanvullende pakket heeft verbruikt.

* Houdt u rekening met uw (wettelijke) eigen risico wat geldt voor gemaakte kosten vanuit de basisverzekering. Denk dan aan kosten van opname/ operatie/ medicatie/revalidatie (wij adviseren u hiervoor uw polisvoorwaarden goed door te lezen).