Covid-19 herstelzorg

Bent u erg ziek geweest door Covid-19 en heeft u nog steeds klachten of bijwerkingen? U kunt in aanmerking komen voor covid-19 revalidatietraject. Uw huisarts of medisch specialist bepaalt op grond van uw klachten welke revalidatie nodig is.

In de onderstaande link wordt u verwezen naar Zorginstituut Nederland. Hier kunt u een document downloaden waarin word beschreven wat de herstelzorg inhoud en welke voorwaarden hiervoor nodig zijn.

Covid -19 herstelzorg – vragen en antwoorden