Neurorevalidatie

Zorg gericht op haalbare doelen

De fysiotherapeut kan ondersteuning bieden bij het herstel na bijvoorbeeld een beroerte of bij het leren leven met de gevolgen van een beroerte. Dat noemen we neurorevalidatie. Hieronder vallen alle (para)medische en psychosociale behandelingen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Ook patiënten met  hersentrauma’s, Multiple Sclerose of hersentumoren komen in aanmerking voor neurorevalidatie.

Multidisciplinaire aanpak

De behandeling van klachten als gevolg van het hersenletsel is veelal gebaseerd op het opnieuw aanleren of het behouden van functies en vaardigheden, kracht en conditie als herstel niet mogelijk is. Bij neurorevalidatie kan een zogenaamde multidisciplinaire aanpak van belang zijn. Hierbij wordt – afhankelijk van het soort en de ernst van de klachten – samengewerkt met andere specialisten en zorgdisciplines, zoals een neuroloog, een revalidatiearts, een logopedist, een ergotherapeut en een verpleegkundige.

Haalbare doelen

Neurorevalidatie is een leerproces, waarbij vaak veel van de patiënt gevraagd wordt. Het is juist daarom van belang om haalbare doelen te stellen. Onze fysiotherapeut kijkt samen met de patiënt naar haalbare doelen en vooral naar wat de patiënt zelf wil bereiken. De doelen verschillen natuurlijk per individu. Voor de een is het al een hele overwinning om weer te kunnen lopen; voor de ander is dat het zich zelfstandig kunnen aankleden, weer kunnen werken of beter kunnen spreken.

Afhankelijk van de klacht, de mogelijkheden en de wens van de patiënt kan de fysiotherapeut samen met de patiënt bepaalde vaardigheden of bewegingen oefenen. Dat kan op de praktijk maar ook indien nodig thuis bij de patiënt. Wilt u meer weten over neurorevalidatie of een van onze gespecialiseerde therapeuten hierover spreken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Aanmelding neurorevalidatie

De behandelend fysiotherapeut heeft voor deze specialisatie een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.