Informatie over de vergoeding van de behandeling bij heup- en knieartose

Informatie over de vergoeding van de behandeling bij heup- en kniearthrose.
Vanaf januari 2018 worden de eerste 12 behandelingen fysiotherapie/oefentherapie vergoed uit de basisverzekering*. Deze vergoeding geldt voor maximaal 12 behandeling per periode van 12 maanden.

Bij sommige verzekeraars is hiervoor een verwijzing nodig.

Vergoeding bij pre-operatieve fysiotherapie bij heup- en kniearthrose.
Wanneer er een consult in de tweede lijn (bv. ziekenhuis of kliniek) is geweest, er een besluit tot operatie is genomen én een indicatie voor pre-operatieve fysiotherapie is, dan worden de behandelingen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering**.

Hier is bij alle verzekeraars een verwijzing pre-operatieve fysiotherapie nodig.

Advies
Vragen kunt u uiteraard aan uw fysiotherapeut stellen, wij adviseren u om uw polisvoorwaarden te controleren en na te gaan hoe de vergoeding in uw persoonlijke situatie is geregeld.

*LET OP: vergoeding wordt bij de meeste verzekeraars meegenomen voor het eigen risico.

**deze vergoeding wordt niet meegenomen voor het eigen risico.