Erik is praktijkhouder van Kuiper & Koning Fysio- en manuele therapie. Hij is Fysiotherapeut, Master Manueeltherapie en Handtherapeut.