Erik is praktijkhouder van Kuiper & Koning Fysio- en manuele therapie. Hij is Fysiotherapeut, Master Manueeltherapie en Handtherapeut.

Annelies is een allround fysiotherapeute die ook kinderfysiotherapeute en handtherapeute is. Zij is tevens de aangewezen persoon bij sportgerelateerde klachten.

Suzanne is een allround fysiotherapeute en handtherapeute.